Duális képzés

A rohamos technikai fejlődés ellenére még manapság is az ember a legnagyobb érték. A humánerőforrás fejlesztése olyan befektetés, amely közép- és hosszútávon a legnagyobb profitot képviselheti, ami elengedhetetlenül szükséges a versenyképesség és a szolgáltatás minőségének javításához. A Puerta Nánás Kft. elkötelezett abban, hogy aktív szerepet vállaljon a jövő munkavállalóinak képzésében ezért 2022-ban bekapcsolódott az átalakuló szakképzési rendszerbe, mint duális képzőhely 2 szakmával:

- Kereskedelmi Értékesítő

Vállalkozási Ügyviteli Ügyintéző

Duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel azok a tanulók vehetnek részt a szakirányú oktatásban, akik a szakmatanulást:

  • tanulói, illetve felnőttképzési jogviszonyban bármely szakképző intézménytípusban (szakképző iskola, technikum), illetve
  • tanulói jogviszonyban szakiskolában folytatják.

A Puerta Nánás kft. mint duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés megkötését megelőzően a tanulók számára kiválasztási eljárást folytathat le.

A kiválasztási eljárás során a munkáltató az Mt. rendelkezéseinek figyelembevételével

  • a tanulótól, illetve a képzésben részt vevő személytől olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy az Szkt.-ból származó igény érvényesítése szempontjából lényeges,
  • a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel szemben olyan alkalmassági vizsgálatot alkalmazhat, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

A fenti adatokkal kapcsolatos adatkezeléséről a munkáltató az érintettet írásban tájékoztatja.

A Képzés iránt érdeklődők 3 gyakorlati helyen vehetnek részt a szakképzésben, a tevékenységeink oldalon megtalálható üzletekben 2 műszakban, munkaidőben 6-18h közötti beosztásban. A szakképzési munkaszerződés alapján a szakmát tanulónak munkabér jár, ezen felül egyéb juttatások. A kifizetett munkabér havi mértékének minimumát és maximumát a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet határozza meg. A munkabér összege 2022. január 1-jétől a szakképzési munkaszerződés alapján fizetendő munkabér havi összege  100.000 és 168.000 forint közötti összeget jelenthet. A szakmát tanulót egyéb juttatásként megilletik a Puerta Nánás Kft-nél, mint képzőhelyen a választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások (munkaruha, egyéni védőfelszerelés, cafeteria). Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult. A „ledolgozott nap” fogalma alatt azokat a napokat kell érteni, amely napokat a tanulónak a képzőhelyen kellene töltenie.

Jelentkezni a Szakképző iskolában lehet, aki felveszi a Puerta Nánás Kft-vel a kapcsolatot a szakképzési munkaszerződés megkötésének érdekében.

link: https://dualis.mkik.hu/informaciok/tanulo-szakmajegyzek